Formularz zwrotu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JAKJACOB Jakub Wrotniak, NIP w rejestrze CEIDG 5732915776

Adres do reklamacji ul. Kiedrzyńska 39, 42-202 Częstochowa,

e-mail: sklep@jakjacob.pl


_______________________________________________________________________________Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży


następującej/ych rzeczy __________________________________________________________

numer zamówienia ____________________________


Data zawarcia umowy to _________________________, data odbioru _______________________


Imię i nazwisko ______________________________________________________


Numer konta     ______________________________________________________


Kwota do zwrotu  _________________________

Adres ______________________________________________________________


Data _______________________


Podpis ____________________________________________________
                      (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


_______________________________________________________________________________